Tanimë janë bërë 22 ditë që kur qeveria Kurti erdhi në pushtet, ndonëse koha është shumë e shkurtër, kanë filluar kritikat nga opozita. Është krejtësisht e kuptueshme dhe roli i opozitës është që të kritikojë qeverinë, mirëpo janë disa parime të cilat ndiqen kudo. Opozita duhet të tregohet e ndershme, e dinjitetshme dhe koherente në qëndrimet e saja, vetëm kështu ajo mund të rikthejë besimin e qytetarëve.